Nederlands Deutsch English    

Privacy beleid en cookies

Algemeen
mPartz streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Daarom wordt onze webshop reeds jaren volledig via een beveiligde SSL (HTTPS) verbinding uitgevoerd. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Dit betekent ook o.a. dat uw persoonlijke, adresgegevens en aankoopgegevens NIET met derden worden gedeeld. Hierna vindt u informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij deze dienst.

Identiteit onderneming

mPartz 
Keuleman 2
5988 ET  Helden
Telefoon +31 (0) 77 8880560
E-mail: info@mpartz.nl


Gebruik van persoonsgegevens
Adresseringsgegevens, beeldmateriaal, persoonlijke boodschap

De adresseringsgegevens, beeldmateriaal en de eventuele persoonlijke boodschap worden uitsluitend gebruikt in het kader van de dienstverlening en met name voor de vervaardiging en bezorging van producten, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De gegevens worden niet vastgehouden voor verder gebruik en zullen slechts worden vastgehouden zolang als nodig is voor het vervaardigen van de product(en).

Klantgegevens
Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van een bestelling heeft opgegeven, worden in de eerste plaats gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Ook gebruiken wij deze gegevens voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Verder gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten of diensten van mPartz. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u ons dit melden via de klantenservice of het contactformulier op de site.

E-mailadres
Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om uw opdracht te kunnen bevestigen, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en soortgelijke producten of diensten van mPartz, indien u via de website heeft aangegeven prijs te stellen op een online nieuwsbrief. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u ons dit melden via de klantenservice of het contactformulier op de site.

Geheimhouding
mPartz verplicht zich tot geheimhouding terzake van de adresseringsgegevens, beeldmateriaal en de persoonlijke boodschap die door u voor de vervaardiging en bezorging van producten zijn aangeleverd en ten aanzien van de eventuele eigen adressen die door u op de website zijn geladen.

Beveiliging
mPartz besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.

Analyse van gegevens en cookies
mPartz gebruikt cookies om het gebruik van de webshop te vereenvoudigen. Denk hierbij aan het bijhouden van de inhoud van het winkelwagentje of het snel kunnen inloggen bij een terugkerend bezoek.

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op de website van de mPartz of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven mPartz informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website en het aanpassen aan de wensen van de bezoekers. Deze cookies geven onder andere informatie met betrekking tot identificatie (m.b.v. een zogeheten sessie, een uniek anoniem nummer), hoe vaak de website wordt bezocht, via welke link dit gebeurt en wat de voorkeuren en interesses van de bezoekers zijn. Deze cookies bevatten GEEN persoonlijke gegevens. Daarnaast zijn de cookies zogeheten first-party cookies en alleen door ons op te vragen en NIET door derden.

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de website en diensten beperken.

Ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens die door mPartz worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor geauthoriseerde medewerkers van mPartz en Google. Google heeft alleen toegang tot gegevens ter analyse van het webshop gebruik. Hierbij worden alleen anonieme gegevens verstrekt aan Google of andere partijen. Meer informatie is hier te vinden: https://www.google.com/intl/nl/privacypolicy.html#information

Er zijn verder in beginsel geen andere partijen die gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

Duur opslag
In beginsel is de duur van opslag dat deze gegevens nodig zijn voor het leveren van diensten, klachtafhandeling en het productieproces. Voornaamste reden is dat u de historie onder uw eigen account kunt opvragen en eventueel ook op die manier eenvoudiger aanspraak kunt maken op garantie e.d. Er bestaat de mogelijkheid tot anomisering van deze gegevens en intrekken van het beschikbaar zijn de klantgegevens die zijn verstrekt.

Recht op mutaties
U heeft als klant het recht om inzage te hebben op alle geregistreerde gegevens, rectificatie van deze gegevens of het wissen. De vastgelegde gegevens zijn op te vragen onder uw account.

Klachten
Heeft u klachten over de handeling van uw gegevens, dan kunt u hiervoor in eerste instantie bij ons terecht (zie voornoemde contactgegevens). Mocht de afhandeling van de klacht onvoldoende zijn, kunt u hiervoor klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.