Nederlands Deutsch English    

Garantie en reparatie

Als een artikel defect gaat, kun je deze aanbieden voor garantie of reparatie. Welke termijn van toepassing is op een product, staat bij een artikel zelf aangegeven. Indien er geen specifieke mededeling bij het product staat, geldt de wettelijke garantie.

Stuur een e-mail naar info@mpartz.nl ale het product defect is. Voeg eventueel foto's toe om de situatie te verduidelijken. We zullen samen met je kijken hoe we het issue het snelste en beste kunnen oplossen.

Als je het product kunt toesturen, meldt je VOORAF je garantie of reparatie aan voor een snelle afhandeling:

 • Ga bovenin naar `Mijn gegevens` (log eventueel in met de gegevens die aan je zijn gemaild)
 • Vervolgens naar `Eerdere bestellingen` en selecteer daar de bestelling waarvan je het artikel ter reparatie of garantie wilt aanbieden
 • Klik vervolgens op de knop `Retour/reparatie melden` onder het opmerkingsveld en volg de instructies op het scherm. Vermeld bij de opmerking dat het om garantie of reparatie gaat.
 • Gebruik het volgende begeleidingsformulier voor een spoedige afhandeling:
  https://www.mpartz.nl/download/RetourFormMpartz.pdf

Neem de volgende punten in acht voor een reparatie of garantie:

 • Op alle artikelen is de wettelijke garantie van toepassing (en conformiteitsvereiste). Uitzondering hierop zijn slijtage-onderdelen. Indien een langere garantie van toepassing is, wordt dit bij het artikel aangegeven.
 • Voor artikelen die niet meer origineel zijn of op een onjuiste wijze gemonteerd, vervalt de garantie (afgeknipte connectors, verzaagd etc.)
 • Vergewis je dat het product daadwerkelijk defect is. Sluit externe oorzaken uit om onnodige kosten te voorkomen (zie volgende punten). Voor controle op een defecte accu, spanningsregelaar of dynamo zie de volgende link:
  https://www.mpartz.nl/foutanalyse-accu-spanningsregelaar-en-dynamo-a-6
 • Indien een artikel ter garantie wordt aangeboden en deze blijkt niet defect te zijn, zullen € 10,00 onderzoekskosten in rekening worden gebracht (hierin zijn onze verzendkosten voor het terug sturen van het product inbegrepen).
 • Vloeistoffen die apart bij een product worden besteld vallen niet onder garantie van het product zelf (zoals accuzuur, remvloeistof, koelvloeistof, olie etc.).
 • Indien je een accu retour moet sturen met losse vuldopjes en open ontluchting (o.a. de YB-accu), stuur deze dan retour volgens de onderstaande beschrijving. Doe een stuk slang aan de ontluchting en rol deze minimaal 2x rond op (doe er eventueel tape omheen, zodat de luchtslang opgerold blijft zitten. Verpak de accu in een plastic zak en plak deze goed dicht.
 • Hou er rekening mee dat veel producten niet meer kunnen worden gerepareerd (zijn niet open te maken zonder schade etc.). Het beste is daarom vooraf contact op te nemen of aanbieden voor reparatie zinvol is.
 • Bij het aanbieden van een reparatie (geen garantie) dienen vooraf de onderzoekkosten te worden betaald. Deze worden verrekend met de eventuele daadwerkelijke reparatiekosten.
 • Indien wij een artikel kunnen repareren, zullen we de kosten vooraf worden doorgegeven. Hierna kan de klant beslissen of hij/zij het artikel wil laten repareren. Indien geen reparatie wenselijk is, zullen € 10,00 onderzoekskosten in rekening worden gebracht (hierin zijn ook de kosten voor het eventueel retour zenden van het defecte product inbegrepen).
 • Indien de reparatie/garantie buiten de bedenktijd vallen van 30 dagen, zijn de verzendkosten voor het retour sturen naar ons voor eigen rekening. Wij nemen de verzendkosten van het terugsturen naar jou voor onze rekening (indien de garantie-claim terecht is).

Gevolgschade

Soms kan er meer schade of defect gaan door een product. Er is dan sprake van zoheten gevolgschade. Dergelijke schade dient conform consumentenrecht te worden geclaimd bij de producent (of importeur indien het producten van buiten de EU komt). Hiervoor geldt een wettelijk vastgesteld eigen risico voor de consument van € 500,00. Zorg altijd voor een duidelijke en complete documentatie van de schade (laat bijvoorbeeld een schaderapport opstellen door een motorzaak). Waar nodig zullen wij ondersteuning verlenen (bijvoorbeeld verstrekken van adresgegevens voor het indienen van de claim).

Naat winkelwagentje